Kontakt Archív

Silvia Boskovičová – vedúca strediska správy registratúry

SPEKTRA a.s.

Pluhová 49, 832 54 Bratislava

IČO: 31322441

Registrácia: Mestský súd Bratislava III,vl.č.:1873/B

Mobil: 0902 823 816

e-mail: spektra@spektra-ba.sk

Kontakt Prenájom

Róbert Buza – vedúci strediska správy majetku

SPEKTRA a.s.

Pluhová 49, 832 54 Bratislava

Mobil: 0904 885 582

e-mail: spektra@spektra-ba.sk