Kontakt Archív

Ing. Buza – vedúci strediska správy registratúry

SPEKTRA a.s.

Pluhová 49, 832 54 Bratislava

IČO: 31322441

Register: OS Bratislava 1 Sa 1873/B

Tel.: 02/444 62 374

Mobil: 0903 716 634

e-mail: spektra@spektra-ba.sk

Kontakt Prenájom

Róbert Buza – vedúci strediska správy majetku

SPEKTRA a.s.

Pluhová 49, 832 54 Bratislava

Mobil: 0904 885 582

e-mail: spektra@spektra-ba.sk