Ceny

Ceny registratúrnych služieb sa určia dohodou podľa množstva a stavu dokumentácie a požiadaviek objednávateľa.

Základná sadzba za úschovu dokumentov je 0,12 € bez DPH za 1 bežný cm uloženej dokumentácie za kalendárny rok.

Konkrétnu cenovú ponuku vypracujeme na základe obhliadky dokumentácie.